kurs programowania c++ c# sql postgresqlMySQL


MySQL - skąd pobrać - krok po kroku.

MySQL to kolejna platforma SQL-owa (system zarządzania relacyjnymi bazami danych). Nalezy do najpopularniejszych platforma tego typu. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces pobrania a następne wpisy przez proces instalacji tego systemu bazodanowego.

Swoją przygodę MySQL-em rozpocznij od zweryfikowania czy istnieje MySQL na twoją platformę systemową. Możesz to zrobić pod tym linkiem: https://www.mysql.com/support/supportedplatforms/database.html .

Teraz musisz przejść na stronę skąd będzisz mógł ściągnąć instalatora servera MySQL, czyli https://dev.mysql.com/downloads/. Najczęstszym środowiskiem systemowym jest Windows więc ten przewodnij będzie przeznaczony właśnie dla tego środowiska. W celu ściągnięcia instalatora serwera MySQL dla Windows klikamy na link MySQL on Windows.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server
Widok strony dev.mysql.com

Teraz klikemy w link MySQL Installer.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server
Przechodzimy do sekcji Windows

Zjeżdżamy kursorem na dół strony i w sekcji MySQL Installer wybieramy system operacyjny na Windows i klikamy na download.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server
Ściągamy instalator MySQL.

Na dole strony będzie link No thanks, just start my download. i właśnie w ten link klikamy.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server
Uruchamiamy ściąganie pliku instalatora.

Przyciskiem Zapisz plik potwierdzamy chęć ściągnięcie pliku instalatora.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server

W kolejnym kroku wybieramy lokalizację do zapisu naszego pliku instalacyjnego. Przyciskiem Zapisz potwierdzasz wybór lokalizacji dla pliku.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server

Plik nie jest duży i czas pobierania jest krótki. Teraz wejdź tylko do katalogu który wskazaleś w kroku wcześniej i sprawdź czy plik się ściągnął. W katalogu powinien powić się plik jak na poniższym zrzucie.

kurs MySQL podstawy programowania środowisko bazodanowe mysql server

Teraz wystarczy nasze środowisko MySQL zainstalować co opiszę w kolejnym wpisie.