kurs programowania c++ c# sql postgresqlPostgreSQL


PostgreSQL - jak rozpocząć pisanie zapytań.

Po instalacji wymaganego oprogramowania nadszedł czas aby zacząć pisać własne zapytania. Większość serwerów bazodanowych posiada aplikację dzięki której łączymy się z serwerem i możemy dzięki niej zarządzać naszą bazą, czyli np. modyfikować jej strukturę, dodawać nowe rekordy, usuwać je no i pisać zapytania dzięki którym będziemy "wyciągali" interesujące nas dane z bazy. W przypadku PostgreSQL taką aplikacją jest pgAdmin.

PgAdmina możemy uruchomić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wyszukanie tej aplikacji po nazwie wykorzystując pole "Wyszukaj w systemie Windows", jak na obrazku poniżej.

kurs postgresql podstawy programowania jak zacząć pisać zapytania
Rysunek 1. Uruchamiamy pgAdmin-a za pomocą funkcji Windows "Wyszukaj w programie Windows".

Innym sposobem jest odnalezienie tej aplikacji w menu Start (zrzut poniżej).

kurs postgresql podstawy programowania jak zacząć pisać zapytania
Rysunek 2. Wyszukujemy aplikację pgAdmin za pomocą menu "Start".

Jak juz uruchomimy pgAdmin-a w oknie po lewej stronie klikamy na interesującą nas bazę danych (patrz zrzut). W naszym przypadku będzie to treningowa baza Northwind. Wtedy "odblokuje" się ikona "Sql" którą uruchomimy okno "Query - Northwind na postgres... " (zrzut poniżej) gdzie będziemy pisać nasze zapytania.

kurs postgresql podstawy programowania jak zacząć pisać zapytania
Rysunek 3. Okno główne aplikcji pgAdmin.

Dla pewności czy wszystko działa poprawnie napiszmy nasze pierwsze zapytanie. Narazie nie będę tłumaczył o co chodzi, to będzie przedmiotem kolejnych odcinków. Narazie chcemy tylko sprawdzić czy nasze zapytanie zadziała i w jaki sposób prezentowane są wyniki zapytania.

Napisałem proste zapytanie które powinno zwrócić wszystkie rekordy z tabeli "Customers". Zapytanie uruchamiamy klikając na przycisk F5 lub klikamy w menu głównym na "Zapytanie" i z menu rozwijalnego wybieramy pozycję "Wykonaj". Po uruchomieniu zapytania, poniżej naszego zapytania, pojawi się dodatkowe okno z kilkoma zakładkami. Nas interesuje zakładka "Dane wyjściowe" gdzie prezentowany jest wynik naszego zapytania. Na samym dole na pasku mamy także dodatkowe informacje np. ilość zwróconych rekorów (wierszy) i czas wykonania zapytania (patrz zrzut poniżej).

kurs postgresql podstawy programowania jak zacząć pisać zapytania
Rysunek 4. Okno aplikcji pgAdmin po uruchomieniu zapytania.

Gotowe, wiesz już jak rozpocząć pisanie zapytań. Gdzie je pisać, gdzie wyświetlają się wyniki zapytań. Zwróć tylko uwagę na poprzedni obrazek. Na samym dole widzisz na jakiej bazie wykonałeś zapytani, ile czasu trwało zapytanie i ile rekordów wyniku zwróciło. To bardzo przydatne informacje na które będziemy często zwracać uwagę w szczególności ilość zwracanych rekordów.