kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Dzięki GROUP BY możemy pogrupować wyniki zapytania wg zadanych kryteriów. Wewnątrz każdej grupy możemy wykonać np. jakąś funkcję agregującą np. SUM(), COUNT() itd.

SELECT
nazwy_kolumy(kolumn)
FROM
nazwa_tabeli
GROUP BY
kryteria_grupowania

/*Przykład zastosowania GROUP BY() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość poszczególnych zamówień.*/

SELECT
SalesOrderID AS IdZamówienia
,SUM(UnitPrice) AS WartośćZamówienia
FROM
Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY
SalesOrderID

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP