kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Polecenie CREATE TABLE służy do tworzenia table w bazie danych. Przy okazji tworzenia tabel określamy jakie kolumny mają się znaleźć w danej tabeli, jakiego typu dane mają tam być przechowywane (np. INTEGER, VARCHAR, DECIMAL itp.) i jakie są powiązania danej tabeli z innymi tabelami w bazie danych. Przy tworzeniu tabeli możemy wskazać także czy dana kolumna ma być kluczem głównym czy obcym (klucze główny i obcy opisany w innym wpisie) lub czy może przechowywać wartości NULL.

CREATE TABLE nazwa_tabeli
(
nazwa_kolumny1 typ_danych(rozmiar),
nazwa_kolumny2 typ_danych(rozmiar),
….
);

/*Przykład tworzenia tabeli „KLIENCI”*/

CREATE TABLE Klienci
(
ID_klienta INT CONSTRAINT PK_klient PRIMARY KEY
,ID_oddzialu INT CONSTRAINT FK_ID_oddzial_Klienci REFERENCES Oddzialy(ID_oddzialu)
,imie NVARCHAR(20)
,nazwisko NVARCHAR(25)
,telefon INT
,mail NVARCHAR(50)
,dataUrodzenia DATE
,dataZalozeniaKonta DATE
,dataZamknieciaKonta DATE
);

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP