kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

CHECK to kolejne ograniczenie (CONSTRAINTS) które można nadać na kolumny w tabeli. Ogranicza ono zakres wartości które mogą się pojawić w kolumnie. Ograniczenie to możemy nałożyć na jedną kolumnę, wtedy ogranicza ono wartości we wskazanej kolumnie lub nałożyć je na wiele kolumn. Ograniczenie CHECK możemy nadać w momencie tworzenia nowej tabeli lub na już istniejącej tabeli.

/*Przykład zastosowania CHECK przy tworzeniu nowej tabeli (SQL SERVER).*/

CREATE TABLE Pracownicy
(
ID_pracownik int NOT NULL CHECK (ID_pracownik >0)
,Imie varchar(20)
,Nazwisko varchar(50)
,Adres varchar(50)
,Email varchar(30)
,Telefon int
)

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP