kurs programowania c++ c# sql postgresql



SQL

BETWEEN (ang. pomiędzy) służy do określania parametrów brzegowych w warunkach w klauzuli WHERE. Jeśli np. chcemy znaleźć pracowników którzy urodzili się pomiędzy ‚data1’ a ‚data2’ lub którzy zarabiają w przedziale ‚pensjaOd’ do ‚pensjaDo’ to użyjemy właśnie BETWEEN. Oba parametry brzegowe rozdzielamy operatorem AND.

WHERE
nazwa_kolumny BETWEEN parametr1 AND parametr2

/* Przykład zastosowania BETWEEN (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkich pracowników którzy zostali przyjęcie w 2003 r (czyli pomiędzy 1 stycznia 2003 r. i 31 grudnia 2003 r.).*/

SELECT
P.LastName
,P.FirstName
,E.HireDate
FROM
Person.Person P
JOIN HumanResources.Employee E ON (P.BusinessEntityID = E.BusinessEntityID)
WHERE
E.HireDate BETWEEN ‚2003-01-01’ AND ‚2003-12-31’

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP