kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Aliasy to zastępcze lub tymczasowe nazwy nadawane różnym obiektom np. kolumnom, tabelom lub podzapytaniom. Do nadania aliasu wykorzystujemy słówkno AS. Jeżeli nasz alias jest dwu (lub więcej) wyrazowy to musimy objąć go w nawias kwadratowy. Z aliasów korzystamy np. w przypadku kiedy nasze dane źródłowe są złączeniem kilku tabel. Wtedy po słówku SELECT wykorzystujemy aliasy do rozróżnienia kolumn z poszczególnych tabel, jeśli ich nazwy się powielają. Alias wstawiamy wtedy przed nazwą kolumny tabeli i obie nazwy przedzielamy kropką np. ‚SELECT alias_tab_źr.nazwa_kolumny1 AS alias1’. Aliasów możemy także użyć w przypadku sortowania wyników zapytania po słówku ORDER BY.

SELECT
nazwa_kolumny1 AS alias1
,nazwa_kolumny2 AS [alias dla kol. 2]
,nazwa_kolumny3 AS alias3
FROM
nazwa_tabeli_źródłowej AS alias_tab_źr

-- db.AdventureWorks

SELECT
Name AS [Nazwa Produktu]
,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
Production.Product AS tab_źr

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP