kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL


Jak zacząć pisać zapytania w środowiskach bazodanowych: SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL.

Potrafisz już zainstalować środowiska bazodanowe SQL Server, PostgreSQL, MySQL i utworzyć na każdym z nich treningową bazę danych NORTHWIND. Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie nauki programowania w języku SQL. Ewentualne różnice w kodach zapytań na poszczególnych platformach będą wynikały z innych funkcji które oferuje każda z platform.

Rozpoczynamy naukę pisania zapytań w SQL.


  • w przygotowaniu

  • w przygotowaniu

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP