kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL


Instalacja treningowej bazy danych NORTHWIND na środowiskach: SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL.

Już wiemy jak zainstalować odpowiadający nam system zarządzania bazą danych np. SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Teraz przyszedł czas na instalację treningowej bazy danych, przecież na czymś musimy się nauczyć programować w SQL-u. Do tego celu wybrałem starą poczciwą bazę NORTHWIND.

Instalacja treningowej bazy danych NORTHWIND na poszczególnych systemach zarządzania bazami danych.

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP