kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL


System zarządzania bazą danych / Środowisko bazodanowe (SQL Server, PostgreSQL, MySQL).

Żeby utworzyć bazę danych i nią zarządzać, czyli np. tworzyć strukturę lub ją modyfikować, dodawać do bazy treść, czyli rekordy itd. musisz zainstalować jakiś system zarządzania bazą danych (definicja w poście "Szczypta teorii"). Najpopularniejsze systemy do zarządzania bazami danych to: SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL. Są oczywiście inne np: Oracle, Firebird, DB2 itd. ale nimi nie będziemy się zajmować.

Skąd pobrać poszczególne systemy zarządzania bazą danych.

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP