kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#


Instrukcja skoku - BREAK.

Co to są instrukcje skoku w pętlach? Jak sama nazwa wskazuje instrukcje te pozwalają nam przenieść się (skoczyć) do innego miejsca w pętli. Mamy kilka takich instrukcji: BREAK, CONTINUE, GOTO, RETURN, THROW.

W tym wpisie zajmijny się instrukcją BREAK. Jeżeli posłużymy się ta instrukcją to "wyjdziemy" z pętli i już kolejne iteracje się nie wykonają.

Przykład zastosowania instrukcji BREAK w pętli FOREACH.

// deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
int[] liczby = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

// rozpoczęcie pętli FOREACH
foreach(int i in liczby)
{
	if (i == 5)
	{
		break;
	}
	// wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
	Console.WriteLine(i);
}
// żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
// posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
// na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
Console.ReadKey();

Wynik uruchomienia naszego programu poniżej.

kurs c# podstawy programowania instrukcja skoku break

Na zrzucie widać, że pętla wyświetliła tylko wartości od 1 do 4. W momencie kiedy zmienna "i" miała wartość 5 program wyszedł z pętli.

Wewnątrz pętli FOREACH zastosowałem instrukcję IF gdzie dałem warunek, że jeżeli "i" (czyli w naszym przypadku wartość kolejnego elementu w tablicy "liczby") będzie równe 5 to program ma wyjść z pętli właśnie przez zastosowanie instrukcji BREAK.

Powyższy kod w postaci projektu Visual Studio możesz pobrać >>>tutaj<<<