kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Pętla DO WHILE.

Pętla DO WHILE jest instrukcją iteracyjną. Wykorzystujemy ją w przypadku kiedy potrzebujemy ponownie wykonać jakąś instrukcję lub grupę instrukcji. Jest jednak mała różnica między pętlą WHILE i DO WHILE. Różnica jest taka, że pętla WHILE nie wykona się ani razu przed sprawdzeniem warunku zakończenia pętli a pętla DO WHILE za pierwszym razem wykona kod wewnątrz pętli bez tego sprawdzenia. Dopiero później sprawdza warunek zakończenia pętli i w zależności czy warunek będzie spełniony kod wewnątrz pętli wykona ponownie bądź nie. Pętla ta jest idealna jeżeli za pierwszym razem niezaleźnie od niczego chcemy wykonać kod wewnątrz a dopiero później sprawdzamy jakiś warunek. W pętli DO WHILE nie określamy zgóry ile iteracji ma zostać wykonanych to zależy od spełnienia warunku zakończenia pętli.

Składnia pętli DO WHILE.

Listing 1

DO
	// instrukcja lub instrukcje do wykonania, jeśli wiele instrukcji to w nawiasach {}
	WHILE (warunek_zakończenia_pętli)

Przykład zastosowania pętli DO WHILE.

Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.

Listing 2

// deklaracja i inicjalizacja zmiennej x
int x = 1;

// rozpoczęcie pętli while i ustawienie warunku zakończenia pętli
do
{
    // konwersja wartości zmiennej x na text i wyświetlenie jej na ekranie
    Console.WriteLine(Convert.ToString(x));
    // inkrementacja zmiennej x czyli zwiększenie jej wartości o 1
    x++;
}
while (x < 11);

// w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na
// przyciśnięcie jakiegokolwiek klawisza a my będziey mogli
// dzięki temu zobaczyć efekt działania pętli while na ekranie
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu programu.

kurs c# podstawy programowania pętla do while

Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli DO WHILE w kodzie należy napisać słówko DO i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli DO WHILE.

Listing 3

do
{

}while(true);

* Pamiętaj kod wewnątrz pętli DO WHILE wykona się jeden raz bez sprawdzenia warunku zakończenia pętli.

* Pamiętaj, skoro kod wykona się minimum jeden raz bez sprawdzania warunku zakończenia pętli to przy sprawdzaniu warunku zakończenia pętli zmienna x (patrz nasz przykład) będzie już większa o 1 (wykona się już inkrementacja).

Gotowy projekt do tego odcinka napisany w Visual Studio Community 2017 możesz pobrać >>>tutaj<<<