kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#


Pętla WHILE.

Instrukcja WHILE jest instrukcją iteracyjną. Wykorzystujemy ją w przypadku kiedy potrzebujemy ponownie wykonać jakąś instrukcję lub grupę instrukcji. WHILE jest pętlą, czyli wykonujemy instrukcje (lub grupę instrukcji) non stop aż do momentu spełnienia jakiegoś warunku który pozwoli nam "opóścić" pętlę (wyjść z pętli). W pętli WHILE nie określamy z góry ile iteracji ma zostać wykonanych to zależy od spełnienia warunku zakończenia pętli.

Składnia pętli WHILE

Listing 1

WHILE (warunek_zakończenia_pętli)
	instrukcja
	//lub instrukcje do wykonania, jeśli wiele instrukcji to w nawiasach {}

Przykład zastosowania pętli WHILE.

Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.

Listing 2

// deklaracja i inicjalizacja zmiennej x
int x = 1;

// rozpoczęcie pętli while i ustawienie warunku zakończenia pętli
while (x < 11)
{
    // konwersja wartości zmiennej x na text i wyświetlenie jej na ekranie
    Console.WriteLine(Convert.ToString(x));
    
	// inkrementacja zmiennej x czyli zwiększenie jej wartości o 1
    x++;
}

// w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na
// przyciśnięcie jakiegokolwiek klawisza a my będziey mogli
// dzięki temu zobaczyć efekt działania pętli while na ekranie
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu ekranu.

kurs c# podstawy programowania pętla while

Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli WHILE w kodzie należy napisać słówko WHILE i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli WHILE.

Listing 3

while(true)
{

}

Uwaga:

* Pamiętaj żebyś dobrał "warunek_zakończenia_pętli" w taki sposób aby w pewnym momencie była możliwość zakończenia pętli, w przeciwnym razie pętla będzie działała w nieskończoność co wpłynie na obciążenie procesora a w konsekwencji na zablokowanie programu bo program cały czas będzie się "poruszał" wewnątrz pętli.

* Pamiętaj na początku sprawdzany jest warunek zakończenia pętli dopiero później wykonywany jest kod wewnątrz pętli WHILE.

* Patrząc na nasz przykład pamiętaj aby skorzystać z inkrementacji zmiennej x, ponieważ w innym przypadku nasza zmienna x nigdy nie osiągnęłaby wartości większej lub równej 11 a co za tym idzie pętla nigdy by się nie zatrzymała.

* Pamiętaj bez sprawdzenia warunku kod wewnątrz pętli WHILE nie wykona się ani razu.

Gotowy projekt do tego odcinka napisany w Visual Studio Community 2017 możesz pobrać >>>tutaj<<<