kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Instrukcja warunkowa SWITCH.

Instrukcja SWITCH pomaga nam w porównaniu wartości zmiennej i w zależności od tej wartości wykonaniu odpowiednich poleceń. Poniżej ogólna definicja instrukcji SWITCH.

Listing 1

switch(x)
{
	case 1: instrukcja 1;
		break;
	case 2: instrukcja 2;
		break;
	...
	case 5: instrukcja 5;
		break;
	default: instrukcja 10;
		break;
}

W powyższym przykładzie chodzi o wykonanie odpowiednich instrukcji w zależności od wartości jaką przyjmuje zmienna „x”. Przeanalizujmy pierwszy przypadek, czyli „case 1: instrukcja 1;”. Wytłumaczę to w ten sposób. Jeśli zmienna „x” jest równa „1” (wartość po słówku case) to wykonaj instrukcję 1. W przykładzie mamy pojedynczą instrukcję, ale możemy zastosować ich kilka stosując nawiasy klamrowe {}. W takim przypadku nasz przypadek wyglądałby tak jak poniżej.

Listing 2

case 1: { instrukcja 1; instrukcja 1a;}

Zauważmy, że po każdym przypadku (case) występuje instrukcja break; która mówi kompilatorowi, że ma zakończyć działanie instrukcji switch. Działa to w ten sposób, że kompilator idzie od początku i analizuje wszystkie przypadki. Jeżeli natrafi na jakiś, który jest prawdziwy, wykonuje instrukcje przy tym przypadku i kończy działanie instrukcji switch. Do omówienia została jeszcze jedna kwestia. Co oznacza przypadek default. Oznacz tyle, że jeśli kompilator nie natrafi na żaden przypadek wcześniej który jest prawdziwy, wykona instrukcję z przypadku default. Inaczej, przypadek default zawiera w sobie wszystkie inne przypadki niż określone przed nim.

Poniżej przykład ilustrujący zastosowanie instrukcji switch.

kurs c# csharp podstawy programowania instrukcja warunkowa switch case

Gotowy projekt do tego odcinka napisany w Visual Studio Community 2017 możesz pobrać >>>tutaj<<<