kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#


Instrukcja warunkowa IF ... ELSE.

Instrukcja warunkowa if else działa tak samo jak instrukcja if z tą różnicą, że tutaj określany także co ma się stać w sytuacji nie spełnienia warunku. Ogólna definicja instrukcji if else przedstawiona jest poniżej.

if(warunek) 
         instrukcja_gdy_warunek_spełniony;
else
         instrukcja_gdy_warunek_nie_spełniony;

W przypadki potrzeby wykonania kilku instrukcji przy spełnionym lub nie spełnionym warunku definicja może przyjąć postać, jak poniżej.

if(warunek) 
	{
		// blok instrukcji, gdy warunek spełniony
		Instrukcja 1;
		Instrukcja 2;
	}
else
	{
		// blok instrukcji, gdy warunek nie spełniony
		Instrukcja 1;
		Instrukcja 2;
	}

kurs c# podstawy programowania instrukcja warunkowa if else
Przykład zastosowania instrukcji warunkowej if else.

Powyższy kod w postaci projektu Visual Studio możesz pobrać >>>tutaj<<<

Instrukcje if else możemy wykorzystać także do obsłużenia więcej niż dwóch warunków. Możemy zagnieżdżać je w sobie. Poniżej przykład takiego zastosowania instrukcji if else.

kurs c# podstawy programowania instrukcja warunkowa if else
Przykład zastosowania instrukcji warunkowej if else, zagnieżdżanie.

Powyższy kod w postaci projektu Visual Studio możesz pobrać >>>tutaj<<<