kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Operator łączenia.

Konkatenacja w programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń w jedno. Wyrażeniami mogą być np. dwa ciągi znaków ale także liczba i ciąg znaków.

Listing 1

string a = "Ala";
string b = " ma kota";
Console.WriteLine(a + b);
Console.ReadKey();

Efekt po uruchomieniu projektu.

kurs c# podstawy programowania operator łączenia
Efekt łączenia dwóch ciągów znaków.

Przykład 2. Łączenie zmiennej typu int z ciągiem znaków oraz zmiennej typu double z ciągiem znaków (listing poniżej).

Listing 2

int a = 12;
double b = 99.99;
Console.WriteLine(a + " zł");
Console.WriteLine(b + " zł");
Console.ReadKey();

Efekt po uruchomieniu projektu.

kurs c# podstawy programowania operator łączenia
Efekt łączenia zmiennej typu int i double z ciągiem znaków.