kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#


Operator przypisania.

W C# operatorem przypisania jest znak '='.

Operator przypisania może służyć do przypisania wartości do zmiennej.

Listing 1

int a = 4;

Może on także służyć do przypisania wartości jednej zmiennej do drugiej.

Listing 2

int a = 5;
int b = a;

Może on także służyć do przypisania jednej zmiennej wartości wyrażenia matematycznego.

Listing 3

int a = 5;
int b = 7;
int c = a + b;

Za pomocą operatora przypisania możemy także zwiększać wartość zmiennej.

Listing 4

a += 4; // zapis równoważny to: a = a + 4;
a *= 4; // zapis równoważny to: a = a * 4;