kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Operatory arytmetyczne.

Myślę, że nie trzeba tłumaczyć czym są operatory arytmetyczne. Ograniczę się tylko do ich przedstawienia z krótkim przykładem.

Dodawanie "+"

Listing 1

int x = 10;
int y = 7;

// wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Console.WriteLine( x + y );  

Odejmowanie "-"

Listing 2

int x = 20;
int y = 10;

// wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Console.WriteLine( x – y ); 

Mnożenie " * "

Listing 3

int x = 5;
int y = 5;

// wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Console.WriteLine( x * y );  

Dzielenie "/"

Listing 4

int x = 10;
int y = 5;

// wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Console.WriteLine( x / y );  

Reszta z dzielenia "%"

Listing 5

int x = 12;
int y = 5;

// wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Console.WriteLine( x % y ); 

W powyższym przykładzie dla reszty z dzielenia wynikiem będzie liczba 2. Pamiętaj, że znak modulo '%' to nie to samo co dzielenie '/'.

Przy bardziej skomplikowanych działaniach z większą ilością nawiasów itp. obowiązuje, jak w matematyce, pierwszeństwo wykonywania działań.

Kiedy wynikiem naszego działania może być liczba zmiennoprzecinkowa, wtedy musimy skorzystać ze zmiennych typu double a nie typu int.

przykład dzielenia zmiennych typu int które dają wynik zmiennoprzecinkowy

Listing 6

int x = 81;
int y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8 mimo, że wynik dzielenia to 8,1. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zmienne wykorzystane w tym działaniu są typu int, z typ ten reprezentuje liczby całkowite.

przykład dzielenia zmiennych typu double które dają wynik zmiennoprzecinkowy

Listing 7

double x = 81;
double y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8,1 i to jest prawidłowy wynik.