kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#

Zmienne.

W trakcie tworzenia programu komputerowego musimy przechowywać pewne dane/wartości w celu ich późniejszego wykorzystania. Zmienna to miejsce w pamięci, które deklarujemy w celu przechowywania wartości określonego typu. Komputer musi wiedzieć, że w danym miejscu będziemy przechowywać dane o określonym typie np. ciąg znaków 'Ala ma kota'. Na końcu wpisu możesz pobrać gotowy projekt z Visual Studio.

Zmienną musimy na początku zadeklarować. Tworzymy w tym momencie obszar w pamięci gdzie będziemy przechowywać wartości zmiennej (przykład deklaracji zmiennej poniżej).

Listing 1

string a;   // przykład deklaracji zmiennej a typu string

później do zadeklarowanej zmiennej możemy przypisać wartość i mówimy wtedy o inicjalizacji zmiennej .

Listing 2

a = "Ala ma kota";   // przypisanie wartości do zmiennej

Deklarację i inicjalizację zmiennej możemy przeprowadzić w jednym kroku.

Listing 3

// deklaracja i inicjalizacja zmiennej w jednym kroku
string b = "Ala ma dwa koty";  

Poniżej kod ze środowiska Visual Studio, które polecam do tworzenia aplikacji w C#.

Listing 4

namespace Console
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			string a;
			a = "Ala ma kota";
			
			string b = "Ala ma kota";
		}
	}
}

kurs c# podstawy programowania w nazwach zmiennych można używać cyfr ale nie mogą się one znajdować na początku nazwy zmiennej.

kurs c# podstawy programowania każdą zmienną możemy zadeklarować tylko raz. W przypadku zdublowania zmiennych otrzymamy komunikat (z Visual Studio).
„A local variable ‚nazwa_zmiennej’ is already defined in this scope”

kurs c# podstawy programowania wielkości liter przy nazwach zmiennych mają znaczenie. Zmienna o nazwie ‚MojaZmienna’ to nie to samo co ‚mojazmienna’. Jeśli zastosujemy takie nazewnictwo możemy spodziewać się komunikatu.
„The name ‚variable_name’ does not exist in the current context”

W nazwach zmiennych nie korzystamy ze spacji.

Zmienną można przetwarzać tylko z wartością.

Gotowy projekt do tego odcinka napisany w Visual Studio Community 2017 możesz pobrać >>>tutaj<<<