kurs programowania c++ c# sql postgresqlC#


Środowisko Visual Studio (IDE) - instalacja.

Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że czytanie moje wpisy. Dzisiaj zajmę się opisaniem instalacji środowiska Visual Studio 2017 (wersji Community, choć proces instalacji przebiega prawie identycznie przy innych wersjach). No to bez większych wstępów zabieramy sie do pracy. Jeszcze tylko dodam, że dzisiaj zainstalujemy Visual Studio 2017 Community na systemie Windows.

Krok 1. Ściągamy instalatora z Internetu.

Ten krok jest dla bardzo początkujących ale myślę, że trzeba o tym napisać. W celu ściągnięcia pliku instalatora (w celu rozpoczęcia instalacji Visual Studio) wchodzimy na stronę www.visualstudio.com , najeżdżamy na opcję "pobierz wersję dla systemu Windows" i z rozwijalnego meny wybieramy opcję "Community 2017" (rysunek poniżej).

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 1. Ściągamy plik instalacyjny z Internetu.

Krok 2. Pobieramy plik instalatora.

Klikają w link z poprzedniego kroku uruchomimy proces pobierania programu, dzięki któremu zainstalujemy Visual Studio na naszym komputerze. Na ekranie powinno się pojawić okno jak poniżej.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 2. Ściągamy plik instalacyjny z Internetu.

Chęć pobrania pliku instalatora potwierdzamy wciskając przycisk "Zapisz plik".

Krok 3. Zapisywanie pliku instalatora na dysk.

Po potwierdzeniu chęci ściągnięcia instalatora możemy zapisać plik na dysk lokalny. W kolejnym kroku wskazujemy lokalizację na dysku gdzie chcemy aby plik się ściągnął. Na poniższym zrzucie wybrałem folder "Pobrane" (często system sam domyślnie wskazuje tą lokalizację) który znajduje się w lokalizacji C:\Users\[nazwa_użytkownika]\Downloads.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 3. Wybieramy lokalizację dla pliku instalatora.

nasz wybór potwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

Krok 4. Uruchamiany plik instalatora.

W lokalizacji którą wskazaliśmy w poprzednim kroku powinien znajdować się plik o nazwie vs_Community.exe w celu uruchomienia tego pliku klikamy drukrotnie w jego ikonę.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 4. Ikona pliku instalatora.

Krok 5. Akceptacja warunków licencyjnych.

Przed uruchomieniem właściwej instalacji musimy zaakceptować postanowienia licencyjne i kliknąć w przycisk "Kontynuuj".

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 5. Akceptujemy postanowienia licencji.

Po zatwierdzeniu kontynuacji zobaczymy ekran informujący nas o postępie instalacji.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 6. Ekran postępu instalacji.

Krok 6. Wybór pakietów roboczych

Ten krok jest chyba jednym z ważniejszych to tutaj "mówimy" instalatorowi co tak naprawdę chcemy zaintalować, jakie komponenty środowiska Visual Studio. Jest tutaj sporo komponentów które możesz od razu wskazać do instalacji. Nie martw się jednak jeżeli o jakimś zapomnisz później także będzie możliwość doinstalowania brakujących komponentów. Dla naszych celów wystarczy pakiet "Programowanie aplikacji klasycznych dla platformy .NET" (obrazek poniżej).

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 7. Wybór komponetów (pakietów) do instalacji.

spójrz na prawy dolny róg. Znajduje się tam informację o łącznym rozmiarze pakietu instalacyjnego. W celu kontynuacji instalacji klikamy w przycisk "Zaloguj".

Rozpoczyna się proces instalcji a jej postępy możemy śledzić na ekranie.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 8. Ekran postępu instalacji.

Krok 7. Uruchamiamy Visual Studio

Po zakończeniu procesu instalacji zobaczymy poniższy ekran. W tym momencie możemy podjąć kilka akcji ale my uruchomimy właśnie zainstalowane Visual Studio 2017 Community.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 9. Uruchamiamy zainstalowane środowisko Visual Studio.

Następnie zobaczymy poniższy ekran.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 10. Ekran powitalny.

A po chwili ekran powitalny. Jeżeli posiadamy już swoje konto Microsoft możemy się już zalogować swoim loginem i hasłem. Jeżeli nie posiadamy tego konta możemy także uruchomić Visual Studio bez jego tworzenia. W takim przypadku klikamy na opcję "Nie teraz, może później.".

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 11. Ekran zachęcający do utworzenia konta na stronie Visual Studio.

Krok 8. Ustawienia środowiska

W tym kroku możemy ustawić motyw naszego środowiska. Ja proponuję wybór motywu ciemny.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 12. Ustawienia środowiska developerskiego.

W celu uruchomienia naszego środowiska klikamy "Uruchom program Visual Studio".

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 13. Przygotowanie do pierwszego użycia.

Poniżej zrzut ekranu z uruchomionego środowiska Visual Studio.

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 14. Ekran powitalny po pierwszym uruchomieniu Visual Studio.

W oknie instalatora mamy także możliwość odinstalowania naszego środowiska. W tym celu klikamy na "więcej" a następnie na "odinstaluj".

kurs c# podstawy programowania środowisko programistyczne IDE Visual Studio 2017 Community instalacja.
Rysunek 15. Funkcja "Odinstaluj".