Excel szkolenia

OSTATNIO DODANE

Excel porada 1
Sumowanie wybranych komórek i sąsiadujących ze sobą przy pomocy funkcji SUMA()
Excel funkcja INDEKS ()
Funkcja INDEKS() służy do zwracania wartości lub odwołania do wartości która jest w tablicy lub zakresie (wskazanej w parametrach tej funkcji).
Excel funkcja DNI ()
Funkcja DNI() oblicza (zwraca) liczbę dni pomiędzy dwiema datami.
Excel funkcja ZAOKR ()
Excel daje nam wiele możliwości zaokrąglania liczb. Jedną z możliwości jest zastosowanie funkcji ZAOKR(), która służy właśnie do zaokrąglania liczb z odpowiednią precyzją po przecinku.
Excel funkcja CZAS ()

Funkcja CZAS() zwraca pełną godzinę, a poszczególne jej elementy (godzina, minuty, sekundy) znajdują się w osobnych miejscach/komórka.

Excel funkcja DATA ()
Funkcja DATA() zwraca pełną datę w formacie rok miesiąc dzień (zgodnie z formatem daty ustawionej na komputerze). Poszczególne elementy daty, czyli np. rok, miesiąc, dzień znajdują się w osobnych miejscach/komórka.
Excel funkcja WYBIERZ()
Funkcja WYBIERZ() służy do zwrócenia interesującej nas wartości z listy wartości w zależności od wskazanego argumentu nr_arg.
Excel funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
W niniejszym tutorialu objaśnimy na prostym przykładzie jak korzystać z funkcji Excel WYSZUKAJ.PINOWO()
Excel funkcja PODAJ.POZYCJĘ()
Funkcja PODAJ.POZYCJĘ() zwraca pozycję szukanego elementu we wskazanej tablicy danych.
Excel funkcja MIN()
Funkcja MIN() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, najmniejszej wartości z podanych argumentów funkcji.